hyvä fysioterapeutti helsinki

Fysioterapeutti

Hyvä Fysioterapeutti Helsinki. Asiantunteva fysioterapeutti on substanssiosaamisen puolesta asiantuntija ja samalla henkilö, joka välittää aidosti asiakkaastaan sekä osaa lähestyä ihmistä kokonaisvaltaisesti.

Siinä missä Personal Trainer -nimike ei ole suojattu (kuka tahansa voi nimittää itseään personal traineriksi) fysioterapeutin nimike on suojattu. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti.

Siinä missä Personal Trainer -sektori on kauttaaltaan kuin villi länsi ilman seriffiä, on fysioterapeutti AINA laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on suorittanut minimissään 3,5 vuoden fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon.

Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Pahimmassa tapauksessa 6 viikonlopun täydennyskoulutuksen käynyt Personal Trainer saattaa olla pikaisesti alalle hypännyt markkinointialan erikoisosaaja, taksikuski tai vaikkapa Kino elokuvateatterin lipunmyyjä poikkeuksellisen hyvillä verbaalisilla lahjoilla ja small talk -kyvyillä varustettuna.

Hyvällä fysioterapeutilla tulee peruskoulutuksen päälle vielä pino täydennyskoulutuksia, jotka tukevat jatkuvaa ammatillista kehittymistä.

Hyvillä fysioterapeuteilla on luonnollisesti pitkä käytännön kokemus alalta.

Kun fysioterapiakoulutuksen ja pitkän työkokemuksen kautta syntyneet pohjat ovat niin sanotusti kunnossa ja tähän kakkuun laitetaan kirsikkana päälle hyvät vuorovaikutustaidot, asiakaspalveluhenkisyys, kova itseluottamus ja aito välittämis -sekä empatiakyky, niin paketti alkaa olemaan timanttinen kokonaisuus.

Tässä kohtaa erottuvat jyvät akanoista.

fysioterapeutti

Kuntokompassin Fysioterapia -polku alkaa aina asiakkaan haastattelulla, tutkimisella ja arvioinnilla, joiden kautta tehdään yhteenveto alkutilanteesta. Tämä yhteenveto toimii pohjana koko FT puolen palveluprosessille.

Hyvä fysioterapeutti Helsinki: Välillä ulos myös sieltä hoitohuoneesta

Kun harkitset oman henkilökohtaisen fysioterapeutin palkkaamista (tiesithän, että se on mahdollista, siinä missä henkilökohtaisen valmentajan eli personal trainerin palkkaaminenkin?), on tärkeää tiedostaa, että vastaanottofysioterapia yksinään toteutettuna ei ole enää tätä päivää vuonna 2019.

Tämän päivän moderni fysioterapia on kokonaisvaltaista, intensiivistä, pitkäjänteistä ja aktiivista ihmisen auttamista ja terveyttä edistävää ohjausta sekä neuvontaa. Yhä useammin tulokulmana on myös ennaltaehkäisy.

Parhaassa tapauksessa fysioterapian toteutus tapahtuu sellaisessa ympäristössä, joka motivoi ja lisäksi mahdollistaa ihmisen aktiiviseen toimintaan ohjaamisen sekä kannustamisen.

Hyvänä esimerkkinä Kuntokompassin 100% privaatit Training Studiot Helsingin keskustassa, jotka on suunniteltu sen pohjalta, että siellä on kaikki tarvittava fysioterapeutin ja asiakkaan näkökulmasta.

Näkemyksemme asiaan pohjaavat siihen, että olemme tehneet itse kukin perinteistä ja puhdasta vastaanottotyötä hoitohuoneessa. Tehneet ja todenneet, että se ei ole meille eikä asiakkaillemme 100% optimaalinen ratkaisu.

Olemme käyneet laajalti keskustelua myös monien alan johtavien fysioterapeuttien ja kollegoiden kanssa aiheesta. Kollegoiden, jotka ovat tehneet hoitohuoneessa tapahtuvaa työtä tai tekevät osin sitä edelleen.

Tälle hoitohuoneessa tehtävälle vastaanottotyölle on oma ilman muuta oma tilauksensa ja tarpeensa sekä käyttötarkoituksensa. Yksinään se kuitenkin on rajoittaa kovasti tekijäänsä (fysioterapeutti) eikä tarjoa riittäviä työkaluja asiakkaan auttamiseen ja tätä kautta vaikuttavuuden aikaansaamiselle.

Vaikka tällainen hoitohuoneessa operoiva fysioterapeutti olisikin substanssiosaamisensa puolesta kansallisen (jopa kansainvälisen tason) huippuosaaja realiteetit tulevat vastaan työn logistiikassa, ajankäytössä kohtuullisen isoissa asiakasmäärissä (6-10 / vrk) ja myös harjoitustilojen rajallisuudessa.

Tämä on valitettava fakta useimmissa lääkärikeskuksissa ja perinteisillä fysioterapia-asemilla.

Jos tiloihin ylipäänsä kuuluu ”kuntosali” on se usein verrattain askeettinen sekä välineistön, että yleisen viihtyvyyden osalta.

Kuntokompassilla olemme satsanneet privaatin Training Studion kautta ympäristöön ja puitteisiin, joissa fysioterapeuttimme viihtyvät ja saavat myös asiakkaansa viihtymään.

fitness compass

Hyvä Fysioterapeutti Helsinki: Pieni hoitohuone kuminauhalla, tasapainolaudalla ja puolapuilla VAI hyvin varusteltu 100 % privaatti studio? Sinä päätät.

Mitä moderni Fysioterapia Helsingin keskustassa on?

Näkemyksemme mukaan tämän päivän moderni fysioterapia on intensiivistä, pitkäjänteistä ja eri liikuntamuotojen sekä harjoitteluterapiamenetelmien toteuttamista ympäristössä, joka mahdollistaa asiakkaan aktiivisen toiminnan ja liikkumisenmotivoivalla tavalla.

Se on tutkimista, arviointia ja kliinisen päättelyn kautta tehtävää yhteenvetoa.

Se on suunnitelman laatimista ja edistymisen seurantaa.

Se on terveyttä, toiminta- ja työkykyä edistävää neuvontaa ja ohjausta sekä ennen kaikkea VÄLITTÄMISTÄ JA MOTIVOINTIA.

Se on fyysisen suorituskyvyn ja liikkumistaidon palauttamista, harjoittamista ja kehittämistä. AINA terveys ja palautumispää edellä.

Aina tutkimusnäyttöön pohjaten ja hyviä fysioterapiakäytäntöjä vaalien.

Se ennen kaikkea osallistuttaa asiakasta itseään.

Se antaa ja osin myös vaatii asiakkaalta vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

Se ruokkii asiakkaan motivaatioa systemaattisesti. Motivaatio on todella tärkeä asia.

Se sisältää tavoitteen asettelun puolesta muutakin, kuin vain kivun ja vammojen hoitamista (vaikka kipua ja vamma olisikin olemassa).

Tätä kautta asiakkaan motivaatio projektiin saadaan syttymään. Usein jopa roihahtamaan liekkeihin.

Se näkee enemmän myös mahdollisuuksia (vs. rajoitteita) ja etenee aina positiivisen (vs. negatiivinen vamma/sairaus) kautta.

Fysioterapian menetelmät ja ennen kaikkea kokonaisuutta tarkasteltaessa logistiset toteutustavat ovat tosiaan kehittyneet viime vuosina merkittävästi verrattuna perinteiseen vastaanottotoimintaan.

Perinteiseen vastaanottotoimintaan, jossa asiakas menee tapaamaan fysioterapeuttia vastaanottohuoneeseen. Tämä on se monille varmasti se tutuin mielikuva fysioterapiasta.

Pahimmillaan tämä voi kuitenkin johtaa passiivisesti hoitopöydälle makaamiseen, vaikka oikea lääke olisi juuri päinvastainen. Aktiivinen liike.

Eli nousta ylös, aktivoitua ja alkaa liikkumaan sekä elämään terveyttä, hyvinvointia ja jaksamista tukevalla tavalla. Kokonaisvaltaisesti asioita lähestyen.

Liike on lääke. Oikein annosteltuna myös erittäin tehokas sellainen.

Passivoituminen taas ei ole lääke. Pahimmillaan se on merkittävä taustatekijä ja riski erilaisille vammoille sekä elintapasairauksille.

Tämän päivän modernin fysioterapian palveluprosessin ja asiakaspolun tulisi tarjota vaikuttavuuteen sellaiset edellytykset, joilla pystytään auttamaan tämän päivän tyypillisiä asiakassegmenttejä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja ennen kaikkea aktiiviseen toimintaa kannustaen.

Siihen suuntaan onneksi ollaan menossa myös muualla kuin Kuntokompassilla.

Fysioterapeutti

Oikeanlainen ja järkevästi ajoitettu liike on lääke myös selkäkipuihin.

Kuntokompassi modernin Fysioterapia  -polun edelläkävijänä

Tavoitteena optimaalista vaikuttavuutta, tuloksia ja korkeaa asiakastyytyväisyyttä.

Se takia aikoinaan kehitimme Kuntokompassin Fysioterapia -polun.

Tässä modernissa tavassa toteuttaa fysioterapiaa olemme olleet Kuntokompassilla edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä jo vuodesta 2011 asti.

Olemme olleet aktiivisesti myös kehittämässä alaa ja aktivoimassa fysioterapeutteja heräämään 2000 vuosituhannelle rakentamalla vain fysioterapeuteille räätälöidyn PhysioTrainer täydennyskoulutuksen yhteistyössä Terveysliikuntainstituutin kanssa.

Tämä on omalta osaltaan ollut herättämässä hieman kärjistetysti muotoiltuna ”dinosauruksena hoitokopissa toimivia fysioterapeutteja” tähän päivään ja vastaamaan niihin tarpeisiin, joita tämän päivän asiakkailla sekä potilailla on.

Tämän päivän asiakkaiden yleisimpiä ongelmia ei valitettavasti useimmissa tapauksissa pysty taklaamaan ainoastaaan hoitohuoneesta käsin.

Asiakkaiden auttaminen ja vaikuttavuuden aikaansaaminen vaatii huomattavasti paljon pitkäjänteisemmän, intensiivisemmän, kokonaisvaltaisemman ja aktiiviseen toimintaan kannustavan lähestymistavan.

Tämä on johtanut hiljalleen siihen, että koko fysioterapia-ala on alkanut hiljalleen herätä kuplasta, että asiakkaita kävelisi loputtomiin ovista sisään ja ongelmat ratkaistaisiin yksinään pienessä hoitohuoneesta 20min vastaanottokäynnin aikana – seuraava kontrollikäynti 3 kuukauden päähän sopien.

Moni fysioterapeutti on myös herännyt siihen faktaan, että nopeasti alalle kouluttautuneet Personal Trainerit vievät töitä korkeakoulutetuilta ja asiantuntevilta fysioterapeuteilta.

good physiotherapist helsinki

Fysioterapeuttejakin on moneen lähtöön

On esimerkiksi niitä, jotka hierovat.

Hierovat vaikka hieronnan hyödyt (ja tutkimusnäyttö) terveyttä, sairauksia ja vammoja hoitavana tai ennaltaehkäisevänä hoitomuotona ovat melko vaatimattomat.

Tilanne voi olla myös sellainen, että fysioterapeutti hieroo, vaikka ei haluaisi hieroa.

Ei ole vain muuta mahdollisuutta tilojen suhteen.

Lisäksi jos lääkäri on määrännyt lähetteen hierontaan (tässäkin herää kysymys, että MIKSI?) on kovin vaikeaa saada asiakasta motivoitua tekemään aktiivista harjoittelua tai sellaisia asioita, jotka häntä pidemmässä juoksussa auttaisivat monin kerroin verrattuna plintillä makaamiseen.

Fysioterapeutin ammattikuvan rinnastaminen ainoastaan hierontaan on teoriassa samankaltainen, kun automekaanikon työnkuvaksi rinnastettaisiin vain renkaiden vaihto. Manuaaliset käsittelyt voivat olla kyllä yksi työkaluista ja työmenetelmistä, mutta yksinään niillä ei kovin pitkälle pötkitä jos halutaan kokonaisvaltaista muutosta ja vaikuttavuutta.

Aktiivisella harjoittelulla ja kokonaisvaltaisella terveyttä edistävällä lähestymistavalla, joka kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan ja perustuu motivoivaan ohjaukseen ja neuvontaan saadaan vaikuttavuutta.

Kokonaisuudessa tulee ottaa huomioon, niin terveyshistoria, vammat, sairaudet, kuntoliikunta, arkiliikunta, ravitsemus, uni, stressi ja yleinen elämänhallinta – elämäntilanne siis kauttaaltaan.

Tätä kautta saadaan tuotua merkittäviä hyötyjä ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin.

Alla on asiakkaamme, Matti Heusalan kokemuksia Kuntokompassin Fysioterapia polusta ja siitä kuinka hän pääsi eroon selkäkivuista:

Kun asioita lähestytään kokonaisvaltaisesti, nimenomaan aktiiviseen toimintaan kannustaen ja ohjaten, hyviä asioita tapahtuu.

Hyvällä Fysioterapeutilla pitkä työkokemus ja erikoisosaamista

Alalla kuin alalla pitkä työkokemus on vähintään yhtä tärkeä elementti kuin laadukas ja asianmukainen pohjakoulutus. Fysioterapeutilla tämä pohjakoulutus on 3,5 vuotta kestävä ammattikorkeakoulututkinto.

Fysioterapia on käytännön työkokemusta vaativa ammatti, jonka modernissa toteutustavassa yhdistyy hyvin kokonaisvaltainen ja aktiiviseen toimintaan ohjaava sekä motivoiva ote.

Teoriaosaaminen yksinään ei riitä vaan tulee olla keinoja ja menetelmiä jalkauttaa teoriaosaamista käytäntöön asiakasta yksilöllisesti auttavaksi toiminnaksi.

Tämä vaatii käytännön monipuolista kokemusta fysioterapiatyöstä ja paljon erilaisia asiakaskohtaamisia.

Rutiinin ja tekemisen kautta syntyy perspektiiviä asioihin, jotka toimivat ja myös niihin jotka eivät toimi.

Hyvä fysioterapeutti osaa auttaa ihmistä kokonaisuutena ja useimmiten tiettyjä asioita kannattaa lähestyä myös ennaltaehkäisevällä tavalla.

Hyvä fysioterapeutti osaa valita nopeasti ne toimivat menetelmät, joilla päästään asioiden ytimeen eikä fysioterapia jää vain puheen tasolle tai plintillä makoiluksi.

Asiantunteva ja osaava fysioterapeutti on toiminut alalla erilaisissa toimenkuvissa ja osaa ammentaa oppeja myös oman ammattikuntansa ulkopuolelta.

Hän pyrkii jatkuvasti kehittymään, täydennyskouluttautumaan ja seuraa viimeisintä alan tutkimusnäyttöä

Koskaan ei voi tulla liian hyväksi.

Minkälaisten asiakkaiden kanssa fysioterapeutti on toiminut? Mikä on hänen erikoisosaamisalueensa? Mitä referenssejä hänellä on lyödä pöytään todisteeksi siitä, että hän osaa asiansa keskivertoa paremmin ja saa vaikuttavuutta aikaan.

Monipuolinen perusosaamien on kaiken A ja O. Sen päälle rakentuu erikoisosaaminen. Erikoisosaamista voi olla myös monenlaista. Alasta riippumatta laatukriteerien ja syvällisen osaamisen edellytyksenä on erikoistuminen monipuolisen perusosaamisen lisäksi.

Hyvä fysioterapeutti hallitsee useasta asiasta perusteet, mutta on erikoistunut selkeästi kapeammalle sektorille ja hän toimii persoonansa kautta – vahvuuksiaan hyödyntäen.

Tarvitseeko olla vamma tai sairaus, että voin palkata fysioterapeutin?

Oma henkilökohtainen fysioterapeutti voi auttaa sinua myös elämäntapamuutoksessa (laihtuminen, kiinteytyminen, suorituskyvyn kehittäminen, unen parantaminen, stressin, elämänhallinta jne.) siten, että se tukee terveyttä sekä hyvinvointia eikä vaaranna sitä.

Katso ja kuuntele tai lue täältä Tiina Kujamäen tarina miten hän teki totaalisen elämäntapamuutoksen lähtötilanteesta, jossa oli huomioitava vaikea ja vakava pirstalemurtuma nilkassa ja lähtötaso sekä toimintakyky kuntosaliympäristössä oli luokkaa aloittelija.

Tiina halusi palkata itselleen nimenomaan henkilökohtaisen fysioterapeutin avukseen, jotta olisi turvallisissa käsissä ja pääsisi tavoitteeseen ilman huomattavia riskejä.

 

Tiesitkö, että voit palkata henkilökohtaisen fysioterapeutin, vaikka sinulla ei olisi sairautta, vammaa tai lääkärin lähetettä?

Ja, että vammojen ja sairauksien hoito tehokkainta lääkettä ennaltaehkäisevänä nautittuna.

Jos sinulla on vamma tai täysipainoista harjoittelua rajoittava kiputila, mutta tavoitteena on siinä rinnalla esimerkiksi kiinteytyminen ja laihtuminen nimenomaan terveyttä tukevilla ohjausmenetelmillä on henkilökohtaisen fysioterapeutin palkkaaminen on helppo sekä luonnollinen valinta.

Toisaalta sinulla EI tarvitse olla kipua tai vammaa, jotta voisit palkata itsellesi asiantuntevan ja osaavan fysioterapeutin vastaamaan terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi.

Voit olla siis ihan perusterve Pekka tai Pirkko, joka haluaa itselleen henkilökohtaisen ja laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen (Fysioterapeutin), joka vie sinut turvallisesti tavoitteeseen, terveyttä ja hyvinvointia vaalivilla menetelmillä sekä hyviä fysioterapiakäytäntöjä noudattaen.

Aina tutkimusnäyttöön pohjaten.

Hyvä Fysioterapeutti Helsinki hyödyntää moniammatillista osaamista

Parhaimmillaan hyvä fysioterapeutti työskentelee eri ammattikunnista (ravitsemuspuolen, liikuntapuolen ja -fysiikkaharjoittelun erikoisosaajat) koostuvassa moniammatillisessa tiimissä, jota hän pystyy hyödyntämään oman työnsä tukena.

Tämä on ollut Kuntokompassin toimintaa, arvoja ja visiota ohjaava pohja-ajatus alusta alkaen.

Missä Fysioterapiatapaamiset toteutetaan

Harjoitteluympäristö ja olosuhteet tulisi tukea henkilökohtaista fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa. Osaat varmasti hahmottaa tilanteen, jossa tapaat fysioterapeutin joko siellä hoitokopissa, jossa on puolapuut, kuminauha ja tasapainolauta harjoitustiloina.

Tai vastaavasti tilanteen, jossa olet personal trainerin kanssa isolla kuntosalilla tai klubilla klo 16-19 aikavälillä, jolloin pelipaikoilla on helposti 25 omaharjoittelijaa ja sen lisäksi 15 personal traineria 15 asiakkaan kanssa samaan tilaan ahtautuneena – ei mukavaa kenenkään näkökulmasta.

Fysioterepeuttia ja hänen osaamistaan ei ehkä myöskään kannata heittää hukkaan palkkaamalla hänet mukaan kävelylenkeille taluttamaan sinua kädestä pitäen sen sijaan, että hän opettaisi sinut liikkumaan ja käyttämään tukielimistöäsi moniulotteisemmin esimeriksi voimaharjoittelumenetelmin. Hyvä fysioterapeutti Helsinki.

Optimaalinen ja rauhallinen modernia fysioterapiaa tukeva harjoitusympäristö on kriittisen tärkeä tekijä mielekkään asiakaskokemuksen syntymiselle ja myös asianmukaisen fysioterapeuttisen ohjaustapaamisen läpiviemiseen.

Optimaalinen tila modernin fysioterapia toteutukseen:

 • Privaatti tila, joka on tarkoitettu FT ohjauksille (ei omaharjoittelua)
 • Tiloissa pystyy harjoittelemaan kovaa ja kehittävästi
 • Sieltä löytyy myös välineistä terapeuttisiin harjoitteisiin
 • On mahdollisuus henkilökohtaisiin FT suunnittelupalavereihin
 • Asiakkaana yksityisyytesi on 100% taattu
 • Vältyt turhalta hälyltä ja arvostelevilta katseilta
 • Henkilökohtainen läsnäoleva fysioterapeutti on juuri Sinua varten
 • Moniammatillisen tiimin tuki taustalla
 • Olet aina samalla viivalla muiden studion käyttäjien kanssa

Tämä eroaa merkittävästi isompien kuntosalien ja klubien vastaavasta logistiikasta. Puhumattakaan ainoastaan hoitohuonessa tapahtuvasta -fysioterapiasta.

On tärkeää, että löydetään tarvittava rauha fysioterapian käytännön toteuttamiselle, jolloin asiakas kokee olevansa tärkeä, huomion keskipisteenä ja ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä tai arvostelevia silmäpareja.

fitness compass training studio helsinki

Ruuhkainen kuntosali / iso kuntoklubi vai rauhallinen ja privaatti training studio. Sinä päätät.

Fysioterapeutilla ja asiakkaalla tulisi ideaalitilanteessa olla tukikohta, jossa on lähellä kaikki mitä modernin fysioterapiaprosessin toteutukseen tarvitaan.

Hyvä Fysioterapeutti Helsinki: Kuntokompassin Fysioterapia -polku

Alla on tiivistettynä Kuntokompassin Fysioterapia -polku. Sen alle mahtuu paljon ainutlaatuisia yksityiskohtia, joita olemme kehittäneet systemaattisesti 2011 vuodesta asti. Ainut tapa ymmärtää sen ainutlaatuisuus on kokea se käytännössä.

 1. Haastattelu, arviointi ja tutkiminen
 2. Arvio ja yhteenveto lähtötilanteesta
 3. Tavoitteiden asettelu
 4. Kokonaissuunnitelman laatiminen
 5. Yhteiset ja kasvotusten tapahtuvat ohjaustapaamiset
 6. Tiivis edistymisen seuranta ja arviointi
 7. Oma sähköinen asiakastili, etätuki ja konsultointioikeus
 8. Loppuyhteenveto ja suositus jatkosta

Lue lisää Kuntokompassin –> Fysioterapia -polusta.

Muutamia kysymyksiä, joita sinun kannattaa esittää omalle mahdolliselle tulevalle fysioterapeutille?

 • Onko fysioterapeutilla tarjolla muuta kuin hoitohuone, kuminauha ja tasapainolauta?
 • Onko hän viemässä sinua vain lenkkipolulle talutushihnassa vai opettaako hän sinut käyttämään kehoasi?
 • Mitä haastattelu, arviointi ja tutkiminen käytännössä tarkoittavat?
 • Mitä mittauksia ja millä laitteilla ne tehdään – tuleeko näistä lisäkustannuksia?
 • Saatko treenisuunnitelman? Paperi vs. sähköinen? Kokonaisuus vs. 3 liikettä?
 • Kuinka usein ohjelmaa päivitetään?
 • Miten fysioterapiaprosessin tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta seurataan?
 • Onko ohjelma sinulle oikeasti yksilöity vai niin sanottu ”pöytälaatikko-ohjelma”?
 • Onko ravinto-ohjaus terveyttä edistävää ja näyttöön pohjaavaa vai vain trendikäs dieetti?
 • Mitä palvelukokonaisuus kauttaaltaan pitää sisällään vai onko kyse vain tapaamisista?
 • Tuleeko itse harjoituspaikasta, jossa tapaat fysioterapeutin lisäkustannuksia perushinnan päälle?
 • Mitä etätuki tarkoittaa ja miten sekä millä tavoin voit sitä hyödyntää?
 • Saatko käyttöösi sähköisiä apuvälineitä ja henkilökohtaista asiakastiliä joka tuo vastapainoa kasvotusten tapahtuville tapaamisille?

Edellä mainitut asiat saattavat jäädä monella palveluntarjoajalla vain ranskalaisiksi viivoiksi ilman järkevää ja laadukasta sisältöä. Tai sitten on tosiaan kyse vain yksittäisestä ohjaustapaamisesta (tunnista) ja kaikki jääkin sitten sen varaan.

Tutustu tarkemmin Kuntokompassin kehittämään ja jatkuvasti kehittyvään Fysioterapia -polkuun, joka on tuottanut vaikuttavuutta ja korkeaa asiakastyytyväisyyttä jo vuodesta 2011 asti kahdella privaatilla training studiolla Helsingin keskustassa.

Puhutaan modernista tavasta toteuttaa fysioterapiaa.

Terveisin,

Marko Kuoppasalmi

Kuntokompassi Fysioterapia

Vastaava johtaja, Fysioterapeutti

personal trainer Kerava

Hyvä fysioterapeutti Helsinki.


P.S. Kurkkaa täältä painavaa 7 syytä valita juuri Kuntokompassin Fysioterapeutti.

Aiheesta lisää:

Artikkelit

Multitaskaus, nykypäivän vitsaus!

Raahustat aamulla levottoman ja rikkonaisen yön jäljiltä kohti kahvinkeitintä päässä ainoana ajatuksena - miten ihmeessä jaksan tämän päiv...

Lue artikkeli group Created with Sketch.

Unen merkitys – nukutko tarpeeksi?

Unen merkitys. Tuntuuko välillä, että jaksaminen arjessa on heikkoa, tai motivaatiota mihinkään uuteen ei riitä? Junnaako voima...

Lue artikkeli group Created with Sketch.

Ota yhteyttä

Varaa aika ilmaiseen ensitapaamiseen

Täytä ystävällisesti alla oleva yhteydenottolomake. Otamme sinuun mahdollisimman pian yhteyttä ja sovimme tapaamisen Helsingin Personal Training Studiolle (tai etänä google meets, zoom, teams tms.).