Personal Trainer – Mitä ottaa huomioon PT:tä palkatessa?

Personal Trainer, joka on todellinen asiantuntija ei ole itsestään selvä asia. Liikunta-ala on kirjava ja villi, jossa vallitsee viidakon lait.

Kun harkitset Personal Trainerin palkkaamista on tärkeää tiedostaa fakta, että ala on erittäin kirjava eri palveluntarjoajien suhteen. Alalla työskentelevien tekijöiden koulutuspohja, työkokemus ja toimintatavat voivat poiketa toisistaan paljonkin.

Lukemalla alla olevan kirjoituksen JA/TAI kuuntelemalla alla olevan webinaaritallenteen hahmotat mitä asioita sinun kannattaa selvittää, ennen kuin teet lopullisen päätöksen personal trainerin palkkaamisen suhteen.

Hyvä Personal Trainer ei ole kirjekurssilainen

Alalla on valitettavan paljon henkilöitä jotka kutsuvat itseään liikunta-alan ammattilaiseksi, vaikka taustalla on ainoastaan täydennyskoulutus ja kurssi (FAF, FISAF, TRAINER4YOU, TRAINERLAB, FUSTRA, FITFARM JNE). Kun etsit itsellesi valmentajaa on huomioi, että osa markkinoi itseään juuri ainoastaan tällä täydennyskoulutuksella ja/tai omalla liikuntaharrastuksellaan.

Personal Trainer täydennyskoulutukset maksavat keskimäärin 2000-5000€ ja valitettavasti raha on se merkittävin tekijä kurssilta valmistumiseen.

Samalla kurssilla voi olla todella kirjava osanottajakunta ja aihealueet joita käsitellään 6 viikonlopun tai 2 viikon aikana ovat melko laajoja ja haastavia. Näin lyhyessä ajassa asioiden oppiminen ja sisäistäminen on melkoinen haaste henkilölle, jolla ei ole mitään pohjakoulutusta ja ymmärrystä perusasioista (anatomia, fysiologia, valmennusoppi, testausoppi jne.) taustalla.

Sinulla on oikeus vaatia valmentajaltasi kattavaa ja korkeakoulutason koulutusta.

Hyvänä peruskriteerinä voidaan pitää, että valmentajalla on alan (liikunta- ja terveys) korkeakoulututkinto.

Asianmukainen koulutus on näkemyksemme mukaan erittäin tärkeä lähtökohta kaikille personal trainerin töitä tekeville. Alan korkeakoulututkinto tarkoittaa fysioterapeuttialiikunnanohjaajaa tai liikuntatieteiden maisteria.

Personal Trainer: Työkokemus on erittäin tärkeää

Pitkä työkokemus on vähintään yhtä tärkeä elementti kuin laadukas ja asianmukainen koulutus. Personal Training on käytännön työkokemusta vaativa ammatti. Pelkkä teoriaosaaminen ei yksinkertaisesti riitä vaan pitää olla keinot jalkauttaa teoreettiset viitekehykset käytännön tasolle ja yksilöllisesti toimiviksi ratkaisumalleiksi. Tämä vaatii käytännön kokemusta valmennustyöstä, jonka kautta tulee tiettyä rutiinia ja perspektiiviä asioihin. Hyvä Personal Trainer osaa valita nopeasti ne konkreettiset toimintatavat, joilla päästään asioiden ytimeen eikä valmennus jää ainoastaan pintaraapaisuksi. Asioita tulee tapahtua käytännössä ja suunnitelmallisuuden kautta.

Hyvä ja osaava personal trainer on työskennellyt useita vuosia omalla alallaan ja pyrkii edelleen aktiivisesti kehittämään itseään lukemalla alan kirjallisuutta sekä seuraamalla uusinta tutkimustietoa. Koskaan ei ole liian hyvä oppimaan ja kehittämään itseään jatkuvasti.

Personal Trainer: Asiakasprofiili hyvä selvittää

Selvitä minkälaisia asiakkaita personal trainerilla on ja minkälaisten asiakastapausten kanssa hän pääasiallisesti työskentelee? Pystyykö hän selkeästi määrittelemään mikä on hänen tyypillinen asiakasprofiilinsa vai onko hän niin sanottu joka paikan höylä. Riippumatta alasta laadun ja syvällisen osaamisen edellytyksenä on erikoistuminen monipuolisen perusosaamisen lisäksi. Jos personal trainerilla on kaikenlaisia asiakkaita valmennettavanaan ja hän esiintyy monipuolisuuden perikuvana, on hän todennäköisesti melko keskinkertainen työssään. Kaikessa ei voi olla erittäin hyvä. Parhaimmillaan hänellä on moniammatillinen yhteistyöverkosto jota hän hyödyntää oman työnsä tukena.

Personal Trainer: Erikoistuminen kielii syvällisemmästä osaamisesta

Jos tavoitteenasi on kiinteytyminen sinun ei välttämättä kannata harkita valmentajaksesi henkilöä, joka on erikoistunut ainoastaan kestävyysharjoitteluun ja juoksuvalmennuksiin. Jos harjoitteluasi rajoittaa tuki- ja liikuntaelinvamma tai krooninen kiputila, järkevä vaihtoehto valmentajalle on personal trainer, joka on koulutukseltaan fysioterapeutti. Hän osaa ottaa huomioon sinun täysipainoista harjoittelua rajoittavat ongelmat vaikka päätavoitteenasi olisikin jokin muu asia.

Hyvä Personal Trainer hallitsee useasta asiasta perusteet, mutta on erikoistunut selkeästi kapeammalle sektorille ja hän toimii persoonansa kautta – vahvuuksiaan hyödyntäen.

Personal Trainer: Missä valmennukset toteutetaan

Harjoitusolosuhteet ja ympäristö tulisi aina olla optimaaliset laadukkaalle personal training valmennustapaamiselle. Voit kuvitella tilanteen, jossa tapaat personal trainerin ison kuntoklubin yleisellä kuntosalilla klo 16-19 aikavälillä. Paikalla on helposti samaan aikaan 25 omatoimista kuntoilijaa ja sen lisäksi 15 personal traineria asiakkaineen samaan tilaan ahtautuneena – ei kovin hyvä tilanne henkilökohtaiselle valmennukselle. Optimaalinen ja rauhallinen harjoitusympäristö on erittäin olennainen tekijä mielekkään harjoituselämyksen saavuttamiselle sekä asianmukaisen harjoituksen läpiviemiseen.

Optimaalinen tilanne valmentajatapaamisille ovat harjoitustilat jotka on tarkoitettu personal training palvelujen toteuttamiseen – ei omatoimiseen harjoitteluun. Tämä eroaa todella paljon verrattuna esimerksi isompien kuntoklubien ja kuntosalien vastaavasta logistiikasta. On tärkeää, että löydetään tarvittava rauha valmennuksen käytännön toteuttamiselle, jolloin asiakas kokee olevansa huomion keskipisteenä ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä tai tarkkailevia silmäpareja. Valmentajalla ja asiakkaalla tulisi ideaalitilanteessa olla tukikohta, jossa on kaikki mitä valmennussuhteeseen tarvittava lähettyvillä. Jos harjoittelua halutaan toteuttaa ulkoilmassa tai valmennus vaatii muita elementtejä (esim. uima-allas, urheilukenttä juoksuratoineen jne.) niin kaikki löytyy aivan lähiympäristöstä. Kuntokompassin personal trainer palvelut Helsingissä toteutetaan yksityisellä studiolla (treenikeitaalla), jossa harjoittelet ilman väenpaljoutta.

 

personal trainer

Mitä personal training valmennuspakettiin sisältyy

Kun tutustut mitä keskimäärin eri personal trainereiden tarjoamiin valmennuspaketteihin kuuluu – huomaat että isot raamit ovat samanlaiset:

 1. Alkukartoitus
 2. Mittaukset
 3. Harjoitussuunnitelma
 4. Ruokavalio-ohjelma
 5. Tapaamiset
 6. Etätuki

Miten tässä tilanteessa voi tietää mikä on paras vaihtoehto?

Tärkeitä kysymyksiä:

 • Mitä alkukartoitus tarkoittaa ja sisältää?
 • Mitä mittauksia ja millä laitteilla ne tehdään – lisää kustannuksia?
 • Saatko mustaa valkoisella selkeän harjoitussuunnitelman itsellesi?
 • Kuinka usein ohjelmaa päivitetään?
 • Miten harjoittelun tuloksellisuutta seurataan?
 • Onko ohjelma sinulle oikeasti yksilöity vai pöytälaatikko-ohjelma?
 • Onko ruoka-ohjelma sinulle henkilökohtaisesti räätälöity?
 • Mitä valmennustapaamiset pitävät sisällään?
 • Tuleeko harjoituspaikasta lisäkustannuksia pakettiin?
 • Mitä etätuki tarkoittaa ja miten voit sitä hyödyntää?

Edellä mainitut asiat saattavat jäädä monella palveluntarjoajalla vain ranskalaisiksi viivoiksi ilman järkevää ja laadukasta sisältöä.

1. Alkukartoitus

Alkukartoitus tehdään systemaattisen rungon mukaisesti ja se toteutetaan perusteellisesti yhteen linkittäen suoraan käytännön suunnitteluun ja käytännön toimintaan. Alkukartoituksessa käydään perusteellisesti läpi kaikki asiakkaan elämän eri osa-alueet (arkiliikunta, kuntoliikunta, terveys, vuorokausirytmi, unen määrä ja laatu, stressitasot, ravitsemuksellinen tila, sosiaalinen elämä, elämänhallinta jne.),  jotka ovat omalta osaltaan vaikuttamassa tavoitteeseen pääsyyn joko sitä tukevasti tai estävästi. Hyvin useille asiakkaille tehdään myös alkuarviointiharjoitus tai lihastasapainokartoitus, jotta saadaan läpivalaisu kehon toiminnallisuuteen ja mahdollisiin heikkoihin lenkkeihin. Studiollamme lihastasapainokartoituksen tekee asiaan erikoistunut urheilufysioterapeutti.

2. Mittaukset ja testit

Tehdään laadukkailla ja vakioiduilla laitteilla sekä mittareilla, joissa itse mittaajan tekemät virheet ovat minimoitu. Peruslähtökohtana on aina tavoitteen mukaiset testit eikä rutiininomaisesti tietty testipaketti, jossa usein 80 % testeistä on sellaisia, joilla ei ole juurikaan tekemistä itse tavoitteen kanssa.

3. Harjoitussuunnitelma ja ohjelmat

Laaditaan yksilöllisesti asiakkaalle alkukartoituksen jälkeen muodostuneen elämäntapa-analyysin ja mittausten pohjalta. Kukaan asiakkaista ei harjoittele täysin samanlaisella ohjelmointimallilla tai ohjelmalla. Jokaisella valmentajalla on vahvasti hahmottunut oma valmennusfilosofia, joka on perustana kaikissa valmennuksissa. Jokainen valmennus rakentuu kuitenkin aina asiakkaalle henkilökohtaiseksi ja yksilölliseksi –  puhuttaessa valmentamisesta on tämä juurikin peruslähtökohta laadukkaalle toiminnalle. Kaikille ei toimi samat asiat suoraan monistettuna, kuten monissa pitkälle tuotteistetuissa personal trainer konsepteissa tehdään.

4. Harjoitusohjelmien päivittäminen

Tapahtuu aina 1-2 kuukauden välein. Kuinka radikaali muutos harjoitteluun tehdään, riippuu siitä miten edellinen harjoitussuunnitelma on käytännön tasolla toteutunut ja onko siitä ulosmitattu kaikki mahdollinen kehityspotentiaali jo ulos. Harjoitusohjelmia tulee päivittää säännöllisesti koska 4-6 viikkoa on jo ajanjakso, jossa elimistö adaptoituu tiettyyn ärsykkeeseen ja kehitys loppuu/hidastuu. Vaadi siis suunnitelmaa ja suunnitelmallisuutta valmentajaltasi.

5. Ravintovalmennus

On osa-alue, jossa voi metsä kadota puilta pahasti jos mennään liian vauhdilla, liian syvälliseen lähestymiseen tai aletaan pätemään yli oman osaamisen. Ravintovalmennuksessa valmentajan tulee toimia tavalla, jossa tiedostetaan tarkkaan oma todellinen osaaminen ja myös sen rajat. Jos valmentajan oma tietotaito ei riitä tiettyihin erityiskysymyksiin, joita ravinnon suhteen aika ajoin tulee eteen, pitää asia pystyä myöntämään itselleen. Suurimmalla osalla asiakkaistamme ravinto on lähes aina erittäin keskeisessä roolissa tavoitteisiin (kehonkoostumuksen muuttaminen) pääsemisen kannalta. Suurelle osalle saadaan erinomaisia tuloksia aikaan keskittyen perusasioihin.

Hyvä Personal Trainer osaa tarvittaessa suositella ravitsemuksen erikoisosaajaa. Ravintoasioissa ei voida lähteä siitä, että sama ruokaohjelma toimii aina kaikilla optimaalisesti. Niin harjoitteluun kuin ravintoon liittyen on paljon yksilöllistä eroja ja ne personal trainerin pitää huomioida valmennuksessaan tarkkaan.

6. Vaikuttavuuden seuranta

Valmentajan on tärkeä seurata harjoittelun tuloksellisuutta valmennuksen aikana erittäin tiiviisti. Tämä on tapa osoittaa konkreettisesti asiakkaalle, että valmennus tuo toivotunlaisia tuloksia. Jos seuraaminen on ainoastaan subjektiivisten tuntemusten varassa (vireystasoni on noussut ehkä jonkin verran, uskon että olen vahvempi ja kestävämpi jne.) seurantaa ei käytännössä ole. Vaadi, että harjoittelusi tuloksellisuutta seurataan luotettavilla menetelmillä ja melko intensiivisesti. Tätä kautta saat tietoa mitä tuloksia on tapahtunut vai onko niitä tapahtunut lainkaan.

Seurantamenetelmiä voivat olla mm. seuraavat mittaukset/testit:

 • Inbody kehonkoostumusmittaus
 • Ympärysmitat
 • Pihtimittaus
 • Ennen ja jälkeen kuvat
 • Voimatestiprotokolla
 • Bench mark liikkeiden seuranta
 • V02 testi hengityskaasuista mitattuna (Aerolution)
 • Nopeus, kimmoisuus ja ketteryys valokennoilla mitattuna
 • Lihastasapainokartoitus ja liikearviointitesti

7. Valmennustapaaminen voi muodostua:

Hyvä peruslähtökohta valmennustapaamisten sisällön rakentamisessa on lähteä ajatuksesta, jossa asiakkaille tarjotaan apua juuri niissä asiossa missä ulkopuolinen silmä ja valvova taho on oikeasti tarpeellista.

 1. Yleislämmittely
 2. Aktivoiva osuus
 3. Pääharjoitus (voima, kestävyys, nopeus, lajitutustuminen jne.)
 4. Huoltava osuus
 5. Loppuhuuhtelu

Tapaaminen on yleensä viikon kehittävin, vaativin ja tavoiteen kannalta olennaisin harjoitus. Omatoimiset harjoitukset on hyvä ohjeistaa niin, että toteutustapa ja liikuntamuoto ovat tuttuja ja turvallisia asiakkaalle jo entuudestaan. Asiakasta ei ole välttämättä tarpeellista lähteä pitämään kädestä kiinni kävelylenkille, koska useimmissa tapauksissa hän pystyy sen toteuttamaan itsenäisesti varsin mallikkaasti.

8. Etätuki ja konsultointioikeus

Tarkoittaa sitä, että asiakas on valmentajalleen tilivelvollinen raportoimaan kerran viikossa omista harjoituksistaan ja tuntemuksistaan miten edellinen viikko on toteutunut. Tämä on erittäin tärkeä osa-alue molemmin puolisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. Samalla asiakas joutuu reflektoimaan omaa arkeaan ja suunnitelman toteutumista haittaavia ja tukevia tekijöitä. Valmentajan tulisi aina valmennusten alussa kannustaa asiakasta tiiviiseen vuorovaikutukseen. Valmentajalta kannattaa pyytää myös perusteluja asioihin, joita et kenties heti ymmärrä. Tätä kautta kumpikin osapuoli osallistuu ja sitoutuu projektiin kiitettävästi.

Hyvä Personal Trainer tietää rajansa

Uskottavalla ja pätevällä personal trainerilla on aina eri sektorin osaajia ja kattava asiantuntijaverkosto jonka puoleen kääntyä. Tilanne jossa saman katon alla on fysioterapeutteja, liikunnanohjaajia, liikuntatieteen maistereita, elintarviketieteen maistereita, urheilufysioterapeutteja ja urheiluhierojia antaa todella vahvat lähtökohdat palvella asiaksta laadukkaasti.

Moniammatillisen tiimin hyödyntäminen mahdollistaa seuraavat asiat:

 • Kukin erikoisosaaja pystyy keskittymään omaan parhaiten hallitsemaansa ruutuunsa
 • Tarvittaessa saa apua viisaammalta tiettyyn asiaan tai ongelmaan liittyen
 • Lopputuloksena on aina tyytyväisempi asiakas, joka pääsee nopeammin sekä turvallisemmin asettamiinsa tavoitteisiinsa

Valmentaja vai ohjaaja

Tässä tullaan valmentamisen perusolemukseen ja ytimeen. Ero valmentamisen ja ohjaamisen välillä on yksi asia mikä erottaa asialliset personal trainerit harrastelijoista. Valmennus ja valmentaminen ovat käsitteenä sellaisia, joihin kuuluu kokonaisvaltaisuus, yksilöllisyys, intensiivinen vuorovaikutus, innovatiivisuus, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, kyky soveltaa ja ennen kaikkea korkea laatu kaikessa toiminnassa. Valmentajan halu ja kyky heittäytyä valmennukseen on myös erittäin olennainen asia.

Pöytälaatikko- tai valmiskonseptiohjaajan löydät todennäköisimmin isolta kuntoklubilta, joissa valmiskonseptista vastaavat tekijät pyöräyttävät helposti kymmenen ohjausta päivässä rutiininomaisella kaavalla. Kuulostaako edellä mainittu sellaiselta mallilta, jonka haluat itsellesi kun etsit henkilökohtaista valmennusta omiin yksilöllisiin tarpeisiisi?

Konseptoidut personal training palvelut tappavat helposti myös hyvän valmentajan intohimon omaan työhönsä. Harva omassa työssään eteenpäin haluava jaksaa tehdä työtään monotonisesti valmiilla sapluunalla – omasta luovuudestaan ja ammattitaidostaan täysin luopuen.

Tarjoaako Personal Trainer valmiskonseptin kautta liukuhihnaa

Monilla kuntoklubeilla tarjotaan erilaisia valmiskonsepteja, joissa on valmis ohjelma ja/tai ohjelmointimalli, joka tarjotaan kaikille asiakkaille sellaisenaan. Kaikki harjoitusliikkeet, ohjelmointi ja ravinto-ohjelma ovat samat kaikille asiakkaille. Riippumatta yksilöllisistä eroista ja lähtötilanteesta.

Näkemyksemme miksi valmiskonsepteja useilla kuntoklubeilla tarjotaan:

1)   Helpotetaan myyntiä ja markkinointia

2)   Helpotetaan asiakkaan ostopäätöksen tekemistä

3)   Tehostetaan ohjaajan ajankäyttöä =  enemmän asiakkaita = enemmän rahaa

Valmiskonseptit eivät ole henkilökohtaista valmennusta. Ne ovat tietyn valmiiksi suunnitellun ja yleispätevän ohjelman tai ohjelmointimallin henkilökohtaista ohjaamista asiakkaalle. Kun valmiskonsepti rinnastetaan suoraan henkilökohtaiseen valmennukseen on se asiakkaan ja valmentajan aliarviointia.

Yhteenvetona Personal Training aiheesta

Personal Trainer sektori on alana varsin kirjava ja villi. Uusia personal trainereita koulutetaan kovalla vauhdilla lisää – lähtökohtana business tyyppinen ajattelu – ei niinkään valmistuvan trainerin todellinen kompetenssi ja edellytykset suorituta alalla laadukkaasti. Suurin osa tekee personal trainer työtä harrastemielessä ja vakavasti otettavia palveluntarjoajia on vielä kovin vähän. Uskomme ja toivomme personal trainer alan kehittyvän tulevaisuudessa selkeämmin siihen suuntaan, jossa kaikilla valmentajilla on asianmukainen koulutus ja riittävän pitkä työkokemus höystettynä aidolla välittämisellä sekä hyvällä ihmistuntemuksella.

Kuluttajien tietoisuus asioista, joita on hyvä tietää personal traineria palkatessa lisääntyy onneksi jatkuvasti. Valveutunut kuluttaja osaa nykyään vaatia asiantuntemusta ja laatua itselleen.

Personal Trainerin palkkaaminen on kenelle tahansa iso päätös, joka parhaimmillaan voi muuttaa ihmisen elämän totaalisesti parempaan suuntaan. Mieti kuitenkin tarkkaan keneen sitoudut – osaa vaatia laatua ja asiantuntijuutta – kysymys on kuitenkin sinun hyvinvoinnista, terveydestä, tavoitteista ja rahoista.

P.S. Kurkkaa täältä painavaa 7 syytä valita juuri Kuntokompassin Personal Trainer.

Aiheesta mediassa:

”Kuka tahansa voi ryhtyä personal traineriksi”

”Personal trainer on haluttu ammatti”

”Yle Puhe iltapäivä – Personal Trainer alan villit markkinat”

”Yle Aamu TV – Personal Trainerilla on iso valta kuntoilijaan”

”Hyvä Terveys – 4 yleisintä kysymystä Personal Trainerista”

”MTV – Mistä tunnistaa hyvän personal trainerin – selvitä taustat huolella” http://www.mtv.fi/lifestyle/ohjelmat/suurin-pudottaja/uutiset/artikkeli/mista-tunnistaa-hyvan-personal-trainerin-selvita-taustat-huolella/3384764

”Iltalehti – Näistä tunnistat hyvän personal trainerin – Taso vaihtelee loistavasta huonoon” http://www.iltasanomat.fi/hyvaolo/art-2000000763801.html

 

Artikkelit

Makeanhimo: 5 vinkkiä vapautua makeanhimon ja napostelun kahleista

Makeanhimo ja napostelun noidankehä Hallitseeko makeanhimo elämääsi? Ylivoimaisesti yleisin syy makeanhimoon on liian kevyt syöminen a...

Lue artikkeli group Created with Sketch.

Olkapääkipu – 6 altistavaa tekijää

Olkapääongelmat ovat kolmanneksi yleisin tuki- ja liikuntael...

Lue artikkeli group Created with Sketch.

Ota yhteyttä

Varaa aika ilmaiseen ensitapaamiseen

Täytä ystävällisesti alla oleva yhteydenottolomake. Otamme sinuun mahdollisimman pian yhteyttä ja sovimme tapaamisen Helsingin Personal Training Studiolle (tai etänä google meets, zoom, teams tms.).