motivaatio

Kadonneen motivaation metsästys

kirjoittanut Marko Kuoppasalmi

Mitä motivaatio on?

Ajatuksesi muokkaavat elämääsi ja toimintatapojasi. Jos haluat saada aikaan muutosta toiminnassasi – ensin pitää muuttaa ajatuksia. Mikä voima saa meidät toimimaan, tekemään asioita, hakemaan muutosta? Kyseessä on motivaatio.

Motivaatio on motiivien (eli halujen ja tarpeiden sekä muiden yllykkeiden) aikaansaama tila, summa, jossa yksilö toimii jonkin päämäärän saavuttamiseksi. Tavoitteen kiinnostavuus, innostus, onnistumisen todennäköisyys ja usko muodostavat henkilön motivaation. Jos joku noista osasista puuttuu – haluttua tulostakaan ei saavuteta. Motivaation ja suorituksen välillä on suoraviivainen yhteys: suoritus paranee motivaation voimistuessa. Motivaatio on kaikkien niiden yllykkeiden summa, jotka ajavat ihmistä toimimaan jonkin päämäärän saavuttamiseksi.

Motivaation määritelmät huomioivat yleensä vireyden, suunnan sekä yksilön ja ympäristön suhteen määritelmän osina. Vireys on yksilön energiavoimaa. Suunta viittaa päämäärähakuisuuteen. Yksilön ja ympäristön suhde joko vahvistaa tai heikentää motivaatiotilaa, tai suuntaa pyrkimyksen toiseen tavoitteeseen.

Minkä takia motivaatio on välillä huipussaan ja välillä ei huvita mikään? Motivaatio on jatkuvasti muuttuva ja tilannesidonnainen. Yleismotivaatiolla tarkoitetaan luonteen määräämiä koettuja tarpeita, ja siten tavoitetaan myös pitkäkestoisen motivaation näkökulma. Yleismotivaatio on siis asenne (elämänkokemus, heijastaa aina elämänarvojamme).

Tunteet ovat motivaation suurimmat ohjaimet. Sisäiset motivaattorit ovat voimakkaampia ja kestävimpiä. Yllykkeet saadaan usein oman itsensä ulkopuolelta.

Suomalaisilta kysyttäessä terveys on arvostetuin tekijä elämässä, mutta emme silti ole aina kovin valmiita tekemään töitä itsemme ja terveytemme eteen. Terveys on suhteellinen käsite à yhdelle terveyttä on sairauden puuttuminen ja toiselle kykyä liikkua kepin kanssa.

Terveyden menettäminen koetaan kaukaisena asiana ja usein sairauden uhkat todentuvat sille joka toiselle, joka en ole minä. Arvomaailmamme, tilanteemme, tarpeemme, tunteemme, ajatuksemme ja tahtomme ovat osana jokaista valintaamme à motivaatio.

Ne asiat, jotka tapahtuvat todennäköisesti pitkän ajan päästä, eivät ole tässä hetkessä yhtä arvokkaita kuin ne asiat, jotka tapahtuvat heti kohta à tätä kutsutaan aikapreferenssiksi (preferenssi = motivaation lähde) ja se pätee niin sijoitustoiminnassa kuin terveysvalintoja tehtäessä.

Mikä on Sinun motivaatiosi lähde? Kun puhutaan hyvinvoinnista, terveydestä, kunnosta, painonpudotuksesta prosessit yleensä vievät aikaa ja tulokset tulevat pienellä viiveellä, se aiheuttaa motivaatiotekijöille suuren haasteen. Kuten sanottu motivaatio elää ja muuttuu jatkuvasti. Nykyihmisellä on usein kiire saada asioita nopeasti aikaan ja kehon muokkaaminen on aina pitkäjänteistä ja oikein toteutettuna melko maltillista kun puhutaan pysyvämmistä, terveyttä tukevammista ja  järkevistä muutoksista. Usein mietitään ovatko esimerkiksi ulkonäköön liittyvät motivaatiotekijät ”oikeita syitä” ja uskaltaako niistä aina edes puhua ääneen. Mielestäni mikä tahansa syy, joka saa ihmisen liikkeelle ja pitämään itsestään huolta tai tavoittelemaan rajojaan, on hyvä syy! Jos joku väittää, ettei ulkonäöllä ole MITÄÄN merkitystä, niin uskallan epäillä. Se onko se suurin syy, sillä ei ole merkitystä. Pääasia on, että motivaatiotekijä tai useiden tekijöiden summa on niin suuri, että se muuttuu toiminnaksi jahkailun, voivottelun, unelmoinnin ja toivomisen sijaan.

Ihminen muuttaa käytöstään jos hän kokee muutoksen sekä tärkeäksi, että mahdolliseksi.

Motivaatio (tai sen puute) ei ole luonteenpiirre, vaan tilanteeseen sidottu ja vaihteleva valmius muutokseen. Opitut tavat istuvat tiukassa ja niillä voi olla jopa vuosikymmenien historia. Kukaan ei voi muuttaa toisen puolesta tämän käytöstä. Ihminen voi lisätä (tai vähentää) toisen motivaatiota. Ihminen voi auttaa toista tuomaan esiin ja käsittelemään tavoitteidensa ja käytöksensä ristiriitoja ja oman muutoshalukkuutensa voimakkuutta, mutta toista ei voi määrätä muuttamaan tapojaan ja tottumuksiaan, ainakaan niin, että tavoista tulisi pysyviä.

Sisäinen motivaatio on ihmisen sisältä lähtöisin ja viittaa tilanteeseen, jossa henkilö toimii täyttääkseen tarpeita, joissa on kyse itsensä toteuttamisesta ja kehittämisestä. Myönteinen asenne asiaa kohtaan auttaa → tiedät sen avulla saavuttavasi jotain sellaista, josta Sinä hyödyt.

Omat ajatuksesi vaikuttavat tunteisiisi ja käyttäytymiseesi. Et voi valita mitä kaikkea elämässäsi tapahtuu, mutta voit valita miten suhtaudut asioihin.

Kerää tietoisesti elämääsi sinulle ”hyviä” asioita. Se mihin keskityt elämässäsi lisääntyy.

Ulkoinen motivaatio taas on ympäristöstä välittynyt ja on yleensä liittynyt alemmanasteisten tarpeiden tyydyttämiseen, kuten turvallisuuden ja yhteenkuuluvaisuuden tarpeet.

Hae ulkopuolelta lisää ilon kokemuksia. Se lisää sinun haluasi tehdä aina asioita uudelleen.

Motivaation kehittämisen periaatteet

  1. vaativien, mutta realististen tavoitteiden asettaminen itselle
  2. tavoitteisiin sitoutuminen
  3. omien heikkojen ja vahvojen puolien tunteminen
  4. luottamus oman toiminnan vaikuttavuuteen
  5. konkreettisten toimintatapojen kehittäminen tavoitteiden saavuttamiseksi
  6. palautteen hankkiminen tavoitteiden saavuttamisesta
  7. vastuun ottaminen omasta toiminnasta ja sen tuloksista
  8. vastuun kantaminen myös muista

Kirjoittaja

personal trainer marko kuoppasalmi

Marko Kuoppasalmi

Fysioterapeutti, FAF Personal Trainer & PhysioTrainer

Katso profiili group Created with Sketch.

Kokemuksia

fysioterapeutti juha niskala haastattelu

Tiina 35v. sanoo

Tämä matka ei ole tarjonnut minulle pelkästään apuvälineitä oikeaoppiseen ja turvalliseen salitreeniin, vaan tarjonnut myös kokonaisvaltaisen tuen hyvinvoinnin ylläpitoon sekä terveyttä edistävään elämäntyyliin. ...

Lue kokonaan group Created with Sketch.
Lisää kokemuksia

Artikkelit

Multitaskaus, nykypäivän vitsaus!

Raahustat aamulla levottoman ja rikkonaisen yön jäljiltä kohti kahvinkeitintä päässä ainoana ajatuksena - miten ihmeessä jaksan tämän päiv...

Lue artikkeli group Created with Sketch.

Unen merkitys – nukutko tarpeeksi?

Unen merkitys. Tuntuuko välillä, että jaksaminen arjessa on heikkoa, tai motivaatiota mihinkään uuteen ei riitä? Junnaako voima...

Lue artikkeli group Created with Sketch.