Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kuntokompassi Personal Training Studio

Osoite: Hesperiankatu 7, 00260 Helsinki

Muut yhteystiedot: asiakaspalvelu@kuntokompassi.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Marko Kuoppasalmi Sähköposti: marko.kuoppasalmi@kuntokompassi.fi.

3. Kuntokompassin tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaavaa ei ole vielä nimitetty.

4. Rekisterin nimi

Kuntokompassin sisäpiiri.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedottaminen Kuntokompassin toiminnasta ja ajankohtaisista palveluista sekä tapahtumista asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: Nimi, Ikä, Puhelinnumero, Osoitetiedot, Sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen jakelurekisteri koostetaan Kuntokompassin sisäpiiriin liittyneiden sähköpostiosoitteista.

8. Tiedon säilytysaika

Tiedot poistetaan, kun asiakas on perunut tilauksen eikä tietoja enää ole jakelulistalla.

Kun tilauksen peruutus on tullut, niin tiedot poistuvat, jos henkilön tietoja ei ole enää millään jakelulistalla. Mikäli henkilö ei peruutuksen jälkeen ole enää yhdelläkään listalla, katsotaan, että hänen tietojensa käsittelylle ei ole enää asetuksenmukaista perustetta, ja ne poistetaan.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sisäpiirin jakelurekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Laatimispäivämäärä 19.4.2018

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa. B. ATK:lla käsiteltävät tiedot Henkilötietorekisteri (sähköpostiosoitteet) säilytetään sisäpiirin jakelujärjestelmän ylläpitäjän palvelimella ja palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana.

12. Rekisteröidyn oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihin EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta. C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. D. Oikeus poistaa tiedot EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä. E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

13. Tietoja käsittelevät tahot

Kuntokompassin viestintäyksikkö ja Nordlane Oy palvelun ylläpitäjänä.

Artikkelit

Multitaskaus, nykypäivän vitsaus!

Raahustat aamulla levottoman ja rikkonaisen yön jäljiltä kohti kahvinkeitintä päässä ainoana ajatuksena - miten ihmeessä jaksan tämän päiv...

Lue artikkeli group Created with Sketch.

Unen merkitys – nukutko tarpeeksi?

Unen merkitys. Tuntuuko välillä, että jaksaminen arjessa on heikkoa, tai motivaatiota mihinkään uuteen ei riitä? Junnaako voima...

Lue artikkeli group Created with Sketch.

Ota yhteyttä

Varaa aika ilmaiseen ensitapaamiseen

Täytä ystävällisesti alla oleva yhteydenottolomake. Otamme sinuun mahdollisimman pian yhteyttä ja sovimme tapaamisen Helsingin Personal Training Studiolle (tai etänä google meets, zoom, teams tms.).