Maria Krohn

Terveystieteiden maisteri & Fysioterapeutti

Olen työtäni kunnioittava terveys- ja liikunta-alan ammattilainen. Valmistuin fysioterapeutiksi 2011, jonka jälkeen olen täydentänyt ammatillista osaamistani töiden ohella säännöllisesti.  Fysioterapia- ja terveysalan tutkimusten määrä sekä laatu kehittyvät koko ajan. Minulla on vahva halu toteuttaa työtäni parhaimpaan tutkimusnäyttöön pohjautuen. Olen lähes valmistunut terveystieteiden maisteri pääaineenani fysioterapia -asiantuntijuus. Opinnot ovat syventäneet osaamistani muun muassa näyttöön pohjautuvista harjoittelumuodoista, motivoinnin keinoista ja näyttöön perustuvista vuorovaikutusmalleista. Pro Gradu -tutkielmassani selvitin terapeuttisten harjoitusinterventioiden ja VT-harjoitusmuotojen vaikuttavuusnäyttöä kroonisilla aivoverenkiertohäiriökuntoutujilla.

Valmennusfilosofia: 

Näen ihmisen aina fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Lähtökohta hyvälle valmennussuhteelle on asiakkaan motivaatio tehdä lujasti töitä haluamansa asian eteen. Elämässä kaikille tulee jossain kohtaa eteen haasteita, jotka horjuttavat terveyttämme tai hyvinvointiamme. Tarkan tavoitteen asettaminen kohti haluttua, mutta realistista päämäärää kohti on tärkeää. Kokonaistavoite on jaettava pienempiin osiin, jotta positiivista vahvistusta tapahtuu riittävästi.  Valmennuksen kokonaisvaltaisuus tulee esiin siinä, että liikunnan suunnitelmallinen toteuttaminen edellyttää hyvää arjen hallintaa. Liikuntasuoritusten ja tervettä elämäntapaa koskevien valintojen muuttuminen mielekkäiksi viimeistään ajan kanssa on tärkeää. Kunnon kehittyessä arki kevenee, sillä päivittäiset askareet eivät kuormita enää samalla tavalla kuin heikompikuntoisena.  Parantunut toimintakyky ja fyysisen kunnon taso vaikuttavat myönteisesti elämän muillakin osa-alueilla.

Kaikilla on erilaiset lähtökohdat lähteä tavoittelemaan hyvää kuntotasoa ja toimintakykyä. Lähtötilanteessa on huomioitava rehellisesti sen hetkinen fyysisen aktiivisuuden taso, mahdolliset lihasepätasapainot, virheelliset liikemallit ja terveyttä koskevat asenteet sekä tottumukset. Käytännön tasolla on ensin pyrittävä poistamaan mahdolliset liikerajoitukset, jotta keho kuormittuu mahdollisimman luonnollisella tavalla.  Harjoittelun tulee toteutua turvallisesti, mutta itseään on uskallettava haastaa mukavuusalueen ulkopuolelle, jos haluaa nykytilanteesta eteenpäin. Progressiivisuus harjoittelussa on välttämätöntä, kun viedään kehon toimintakykyä seuraavalle tasolle.

Ravintotottumukset ovat iso osa kehon hyvinvointia, joten sen suhteen on tehtävä oikeita ratkaisuja. En usko mustavalkoiseen ajatteluun ravitsemuksessa tai totaalikieltäytymiseen herkuttelussa, mutta suurin osa ravinnosta tulee koostaa laadukkaista raaka-aineista ja kokonaisenergiansaantia tulee arvioida luotettavasti. Valmentajanasi annan sinulle selkeät työkalut ja ohjeet, mutta niiden toteuttamiseksi sinä näet vaivan. Tuen ja kuljen rinnallasi kannustaen aina eteenpäin.  Autan sinua erityisesti tunnistamaan tilanteita, joissa voisit tehdä tai valita toisin ja annan säännöllistä palautetta toiminnastasi. Kaiken ei tarvitse muuttua hetkessä, mutta vähitellen otat arkeesi mukaan terveellisiä valintoja ja tapoja, jotka tukevat tavoittasi.

Ennen kuin aloitat valmennuksen, toivon, että olet harkinnut ajankäyttöäsi ja elämäntilannettasi. Sopivin aika elämäntapamuutokselle on sellainen vaihe, kun elämässä on tilaa uusille asioille tai olet valmis priorisoimaan ajankäyttöä terveyttä tukevien tavoitteiden hyväksi. Palautumisen optimointi on tärkeä osa harjoittelua eikä harjoitusmäärät korvaa laatua. Kehon kuormittamisen ja palautumisen suhdanteen tulee olla kunnossa, jotta edistystä tapahtuu. Palautuminen on aina yksilöllistä ja harjoituskertojen seuranta raportoinnin muodossa tukee oikean tasapainon löytämistä. Olen valmentajana äärimmäisen kannustava, koska hyvällä asenteella ja positiivisilla mielikuvilla on ratkaiseva merkitys uusien terveystottumusten omaksumisessa.

Vapaa-aika / oma hyvinvointi: 

Vietän vapaa-aikaani luonnossa liikkuen, vauvauinneissa, kuntosalilla ja perheeni kanssa yhdessä monipuolisesti harrastaen. Liikuntalajeista lähellä sydäntäni ovat maantiepyöräily, melonta ja ratsastus. Rakastan uusien lajien testaamista! 

Tämän hetken omat tavoitteet treenirintamalla: 

Tämän hetken omat tavoitteet treenirintamalla:
Omat tavoitteet keskittyvät tällä hetkellä huolelliseen raskaudesta palautumiseen ja voimatasojen palauttamiseen ennen raskautta edeltäneeseen tilanteeseen. Esimerkki edellä mainitusta voimatasojen palauttamisesta on kyetä jälleen useisiin leuanvetoihin ja kestävyyttä vaativiin liikuntasuorituksiin.

Terveisin,
Maria Krohn