Riina Pitkänen

Fysioterapeutti & PhysioTrainer

Positiivinen ilmapiiri, asiakkaan tavoitteet ja motivoiva lähestyminen

 


Moikka,

Olen Riina Pitkänen ja toimin fysioterapeuttina Kuntokompassin Helsingin toimipisteessä. Asustelen Helsingissä ja olen kotoisin alun alkujaan Kuusamosta ja fysioterapian perusopintojen opiskeluvuodet vierähtivät Rovaniemellä.

Pitkä kokemus alalta

Liikunta-alalla, hyvinvointisektorilla ja terveyspuolen töiden parissa olen työskennellyt jo vuosia. Tämä on pitänyt sisällään mm. yksityisellä ja julkisella sektorilla fysioterapeuttina tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien parissa työskentelyä. Pitkän käytännön kokemuksen ja jatkuvan täydennyskouluttautumisen kautta minulle on rakentunut vankka tietopohja ja myös kattavat käytännön sovellutusmallit kuntoutuksesta, tuki- ja liikuntaelimistön toiminnasta, kehonhallinnasta ja kehon oikeanlaisesta kuormittamisesta.

Tässä ohessa olen tehnyt paljon myös erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä projekteja. Näiden kautta kokemusta on kertynyt esimerkiksi Firstbeat mittausten analysoinnista, hyvinvointiteemoihin liittyvien luentojen pitämisestä ja anatomian sekä fysiologian opettamisesta.

Työskentelyni perusta onkin vankka tietopohja ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Haluan tarjota asiakkailleni parhaan osaamiseni henkilökohtaisesti heidän arkeen se sovittaen.

Olen myös ohjannut erilaisia ryhmätunteja (Physiopilas, Goflo ja toiminnallinen harjoittelu).

Täydennän edelleen osaamistani eri lisäkoulutuksilla liikuntalääketieteen ja fysioterapiapuolen tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan liittyen.

Pidän jatkuvaa kehittymistä ja uuden opiskelua keskeisenä kriteerinä omassa laadukkaassa ammatillisessa työskentelyssäni.

Fysioterapeuttina ja asiakastyössä

Fysioterapeuttina olen positiivinen ja pyrin aina luomaan kannustavan ilmapiirin asiakastapaamisiin.

Toiminnassani huomioin jokaisen asiakkaani yksilöllisen elämäntilanteen, tavoitteet ja muut haasteet. Pidän tärkeänä, että saamme luotua hyvän fiiliksen jokaisen tapaamisemme aikana ja jälkeen. Tämä tapahtuu sopivasti treeneissä haastaen ja kannustaen.

Pystyn auttamaan liiketekniikoiden opetuksessa, painonhallinnassa, suorituskyvyn parantamisessa.

Ennen kaikkea motivoivalla ja asiakaslähtöisellä tavalla.

Työkalupakkiini kuuluvat myös kokonaisvaltainen ja terveyttä edistävä ravinto-ohjaus.

Spesifimpi ja syvällisempi kestävyysharjoittelun ohjelmointi sekä suunnittelu kuuluvat erikoisosaamisalueeseeni.

Tärkeintä on kuitenkin se, että lähestyn aina asiakkaitani yksilöllisesti ja aidosti kuunnellen, tavoitteet sekä toiveet huomioiden.

Tätä kautta syntyy laadukas, henkilökohtainen ja samalla motivoiva sekä tuloksia tuottava yhteistyö asiakkaan ja minun välille.

Oma harjoittelu

Omaan harjoittelutaustaani kuuluvat kuntosaliharjoittelun lisäksi juoksu ja maastohiihto. Henkilökohtaisessa kuntosaliharjoittelussani painotan sekä toiminnallisia harjoitteita että vapailla painoilla tehtäviä liikkeitä.

Monipuolisesti lihasvoimaa ja liikkuvuutta kehittäen.

Pidän myös erilaisista ryhmäliikuntatunneista.

Erikoisosaaminen:

 • Tuki- ja liikuntaelinongelmien kuntoutus ja ennaltaehkäisy
 • Voimaharjoittelu
 • Liikkuvuusharjoittelu
 • Kestävyysharjoittelu
 • Kuntotestaus
 • Ravitsemusneuvonta

Koulutus:

 • Kasvatustieteiden kandidaatti
 • Fysioterapeutti (3,5 vuotta AMK)
 • Liikuntalääketieteen perusopinnot ja aineopintoja
 • Soveltava psykologia perus- ja aineopinnot
 • Physiotrainer (Personal Trainer koulutus fysioterapeuteille)
 • Physiopilates taso 1 (mattotunnit)
 • Kinestetiikka 1 ja 2
 • Fascial needling
 • Manuaalisten taitojen koulutus, 3-osainen (Osteopatiakoulu Atlas)
 • C-kurssi SOMTY selkärangan manuaalinen tutkiminen 3-osainen; kaularanka, rintaranka, lanneranka
 • Lääketieteellinen akupunktuuri (3 moduulia)
 • Fysikaalisten hoitojen koulutuksia mm. LPG, Shockwave, Compex